Inštitut za medgeneracijsko vzajemnost (ZMV) je zasebna ustanova, katere namen je ozaveščati mlade o okoljskih problemih, njihovih rešitvah in spodbujati uporabo zelenih tehnologij. Inštitut svoje cilje izpolnjuje z vrsto delavnic, ki združujejo tudi mlajšo in starejšo generacijo. Inštitut organizira številne interaktivne in tematske dogodke. Pri svojem delu je glavni poudarek namenjen sodelovanju z drugimi sorodnimi nevladnimi organizacijami.


Inštitut je v letu 2013 okrepil sodelovanje iz nevladne organizacije v sodelovanje z vladnimi organizacijami, zlasti na regionalnem območju, kjer je postal ena glavnih referenčnih nevladnih organizacij na področju varstva okolja. Letos je Zavod posebno pozornost namenil sodelovanju strokovnjakov za varstvo okolja s podjetniki, ki v svojem delovnem procesu uporabljajo zelene tehnologije. Na podlagi njihovih dobrih praks želimo spodbuditi druge podjetnike, da bodo svoj delovni proces bolj okoljsko ozaveščali. Sodelavci Inštituta za medgeneracijsko vzajemnost jim pomagajo z nasveti, kako v ta namen zagotoviti finančna sredstva iz Evropske unije.

Cilj Inštituta je postati glavna referenčna točka zelenih tehnologij in procesov v regiji ter povezave med vladnimi in nevladnimi organizacijami. Zanje člane izobražujemo na seminarjih v Sloveniji in tujini, tako da smo lahko kompetentni za svetovanje podjetjem in drugim, ki želijo izvajati okolju prijazne poslovne procese. V zadnjem letu smo močno poudarili, da si naši člani nabirajo izkušnje na področju zelenega turizma. Načrtujemo, da bo zeleni turizem v naslednjih letih postal najpomembnejša točka našega Zavoda na področju varstva okolja. V zadnjih treh letih smo na temo zelenega podjetništva izvedli tri Mladinske izmenjave in eno dejavnost vzpostavljanja partnerstva (PBA).