Zavod medgeneracijske vzajemnosti izvaja projekte za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa starejših z mlajšimi. Njihovo poslanstvo je povezovanje dve različni generaciji prek različnih dejavnosti, ki združujejo posameznike iz različnih generacij.

Zavod organizira različne tečaje in delavnice s področja kulinarike, likovne umetnosti, računalniške pismenosti, vrtnarjenja in projektov na številnih drugih področjih.