Uncategorized

Vlada potrdila začetek projekta zelene proračunske reforme

By 20 aprila, 201722 februarja, 2021No Comments

Ljubljana, 23. marec 2017 – Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji potrdila Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma.

Koalicijski sporazum predvideva, da ministrstvo za finance pripravi Zagonski elaborat vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma. Omenjeni elaborat predvideva ustanovitev delovne skupine – projektne skupine z namenom, da vsi deležniki pripravijo:

–       analizo zdajšnjih ukrepov resorjev, vključno z analizo teh ukrepov z vidika učinka na obremenjevanje okolja, in

–       oblikujejo izhodišča za posamezne politike, instrumente oziroma ukrepe, ki bodo spodbujali trajnostni razvoj in hkrati dosegali javnofinančne cilje ter zagotavljali pogoje za konkurenčnost gospodarstva, vključno v vprašanjem okolju škodljivih subvencij.

Varovanje okolja za prihodnje rodove je ena izmed pomembnejših nalog in izzivov naše države, zato je treba k omejevanju vplivov, ki so škodljivi za okolje, pristopiti premišljeno. Zelena proračunska reforma in spodbujanje zelene usmeritve gospodarstva sta trenutno najboljša odgovora na enega izmed ključnih izzivov tega stoletja.

Z okoljskimi dajatvami ter dajatvami na energente se po eni strani spodbuja zavezance k ravnanju, ki omejuje negativne vplive na okolje, po drugi strani pa lahko dodatni proračunski prihodki iz naslova teh dajatev prinašajo manevrski prostor za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, bodisi preko splošne razbremenitve dela, bodisi preko vzpostavitve v zeleno usmerjenih spodbud.

Pri izvedbi zelene proračunske reforme v Sloveniji je treba upoštevati, da so prihodki iz naslova okoljskih dajatev že sedaj sorazmerno visoki in morebiten dodatni dvig ne bi bil primeren. Prav tako mora biti zaradi osrednjega cilja javnofinančne konsolidacije zelena proračunska reforma zastavljena  tako, da bo podprla prehod v zeleno gospodarstvo na fiskalno nevtralen način.

Zelena proračunska reforma se bo tako v okviru projekta »P3« osredotočila na pregled in analizo obstoječih davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud. V okviru projekta se bo ugotovilo, kateri izmed ukrepov imajo negativne in kateri pozitivne okoljske učinke, ter proučilo možnosti izboljšanja ali nadomestitve neučinkovitih ukrepov z  drugimi. Na podlagi primerov dobrih praks, ki že obstajajo v Sloveniji in tujini, bodo vzorčno izvedene tudi konkretne spremembe, ki bodo dale zagon nadaljnjim. Prav tako bodo za vlado pripravljena priporočila glede prihodnjih odločitev na poti v zeleno gospodarstvo.

S pomočjo zelene proračunske reforme se želi oblikovati ekonomsko politiko države  tako, da bo z medsebojno povezanim in usklajenim naborom ukrepov bolje podprt uspešen prehod v učinkovitejše in okolju  prijaznejše gospodarstvo.

 

 

BD

Leave a Reply